arhitektura jedinstvenog upravljanja mrežom


arhitektura jedinstvenog upravljanja mrežom
• unified network management architecture

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.